Telefonmöte för Hallands DK styrelse 18-06-20

Telefonmöte för Hallands DK styrelse 18-06-20

Närvarande Per svensson, Magnus Arvidsson, Pål Lönnergård, Elisabet Svensson.

Frånvarande Uno Sjöberg. Suppleanter Sofia Erikhans, Kjell Samuelsson

 

  1. 1. Per öppnade mötet.
  2. Dagordningen godkändes
  3. Till att justera dagens protokoll valdes Pål Lönnergård.
  4. Det beslutades att styrelsen inte ska ta ut något arvode eller reseersättning för 2020 p.g.a av klubbens ekonomiska läge. Rätten till reseersättning har inte styrelsen använt tidigare år förutom de som har åkt på möten med de sydsvenska klubbarna.
  5. Inga övriga frågor.
  6. Per avslutade mötet.