Protokoll fört vid justerande konstituerande styrelsemöte vid Hallands Dreverklubb

Protokoll fört vid justerande konstituerande styrelsemöte vid Hallands Dreverklubb.

 

2020-02-20

 

  1. Mötet öppnades av Ordförande Per Svensson
  2. Till att justerare valdes jämte Ordförande Pål Lönnergård
  3. Styrelsen konstituerade sig enl. följande för 2020

 

Ordförande Per Svensson

Vice Ordf & ledamot Pål Lönnergård

Sekreterare Elisabet Svensson

Kassör Magnus Arvidsson

Ledamot Uno Sjöberg

Suppleant Kjell Samuelsson

Suppleant Sofia Erkhans Karlsson

 

  1. Firmatecknare är var för sig Magnus Arvidsson och Ordförande Per Svensson.
  2. Mötet avslutades

 

 

 

Justeras:                                                      Justers:

 

—————————–                             —————————-

Per Svensson                                               Pål Lönnergård