Allmän information

Hallands Dreverklubb är en av 22 lokalklubbar som ingår i Svenska Dreverklubben. Lokalklubben arrangerar viltspår, utställningar och drevprov. Våra medlemmar kommer i första hand från Hallands län och för de som är intresserade att bli medlemmar i Hallands Dreverklubb finns det möjlighet att anmäla sig här på sidan. Om du har några frågor så kontakta någon i styrelsen så ska vi försöka hjälpa dig!

Medlemmar har möjligheten att delta i samtliga aktiviteter, påverka dreverns utveckling och få tillgång till mängder av information & erfarenhet. Hallands dreverklubb arbetar aktivt för förbättrad medlemsservice genom att sprida information genom årsbok, hemsida, sociala medier och personliga kontakter.

Nedan finns styrande dokument för Svenska dreverklubbens verksamhet så som stadgar, etiska regler, policy för digitala medier m.m.

Etiska regler

  • Alla medlemmar i SDK måste följa SKK:s grundregler, stadgar och övriga bestämmelser.
  • Medlem i SDK skall verka för en positiv anda i klubben.
  • Läs mer
dreverklubben-sverige

dreverklubben-sverige-valp

Policy för digitala medier

Svenska Dreverklubben följer följande policy i frågor gällande digitala medier. Läs mer

Stadgar

Nedanstående stadgar reglerar hur verksamheten inom Svenska dreverklubben skall bedrivas. Läs mer

jaktlicens-drever
dreverklubben-vinster

Belöningar SDK/SKK

Utmärkelser tilldelas personer som, inom Svenska dreverklubbens, aktivt och förtjänstfullt arbetat för dreverns utveckling. Läs mer