Avel – Allmän information

För att en ras ska fortsätta utvecklas så är den viktigaste faktorn att det bedrivs en avel som baseras på att man vill ha en bättre hund i framtiden. Dreverklubben har alltid legat i framkant vad gäller avel och har arbetat hårt för att rasens kvalitéer ska bevaras.

Läs mer om avel på svenskadreverklubben.se

Avelsråd

Bo-Göran Olsson Väby 130, 311 65 Vessigebro
Tel.070-2511770

. . . . . . .

Denna sidan är till för medlemmar i Hallands Dreverklubb som vill lägga in sina avelshundar.
Maila mig information och om ni vill ha med en bild så lägger jag ut det här.

Anna Lönnergård dreveranna@gmail.com