Avel – Allmän information

För att en ras ska fortsätta utvecklas så är den viktigaste faktorn att det bedrivs en avel som baseras på att man vill ha en bättre hund i framtiden. Dreverklubben har alltid legat i framkant vad gäller avel och har arbetat hårt för att rasens kvalitéer ska bevaras.

Läs mer om avel på svenskadreverklubben.se

Avelsråd

Siv Bengtsson, Eftra Långsjön 414, 311 96 Heberg.
Tel. 0346-512 35
e-mail: info@langsjonskennel.se

. . . . . . .

Denna sidan är till för medlemmar i Hallands Dreverklubb som vill lägga in sina avelshundar.
Maila mig information och om ni vill ha med en bild så lägger jag ut det här.

Anna Lönnergård dreveranna@gmail.com