Anteckningar förda vid Hallands Dreverklubbs möte inför DS 2020

Anteckningar förda vid Hallands Dreverklubbs möte inför DS 2020

Plats Kull den 3 augusti 2020

Närvarande Sofia Erikhans Karlsson, Siv Bengtsson, Bo Göran Olsson, Anders Johansson, Pål Lönnergård, Per Svensson, Uno Sjöberg, Per Svensson, Holger Svensson och Elisabet Svensson.

  • Per öppnade mötet.
  • Dagordningen godkändes.
  • Motioner inför DS gicks igenom

Motin 1: Morgan Wackts motion att införa garanti mot lungödem. HDK Avslår

Motion 2.Tomas Ekbergs motion att förändra regler för erhållande av jaktchampionat. HDK Avslår

Motion 3. Tomas Ekbergs motion att premiera jaktmotor hos drevern. HDK Avslår

Motion 4: Jönköpings DK motion om stämmans geografiska placering. HDK Avslår

Motion 5: Östergötlands Dk motion om nya drevprovsregler HDK Avslår

Motion 6: Värmlands DK motion angående uttagnings regler till Drever SM. HDK Avslår

Motion 7: Södra Älvsborgs DK motion om losstiden. HDK Avslår

Många av motionerna har bra saker med men om man tillstyrker dem får man med även det man inte vill ha.

Proposition 1 Om att ständig medlem tas bort. HDK Tillstyrker.

Proposition 2 Medlemsavgiften för de som är bosatta utanför Sverige höjs. HDK tillstyrker

Proposition 3 Stadga ändring. HDK Tillstyrker

Proposition 4: Om hur ordförande-, avels- och uppfödarkonferenser om det 2021 tas beslut om att stämman ska vara vart annat år. HDK Tillstyrker.

Proposition 3 och 4 ser vi nackdelar med att man mister den personliga mötet mellan klubbarna de år som man inte har årsmötet och att det kan bli många fler motioner att behandla på en gång. Men det slutgiltiga beslutet tas inte förrän 2021.

  • Sofia Erikhans Karlsson valdes till delegat och Holger till ersättare till stämman.
  • Valberedningens förslag gicks igenom & godtogs.
  • Siv delgav information från avelskommittén.
  • Holger och Elisabet föreslog att Sydsvenska SM uttagningen i år skulle arrangeras utan samling för deltagarna på kvällen p. g.a Covid 19. Utan enbart med ett vanligt domar kollegie, om de andra sydsvenska klubbarna godkänner detta. Mötet godkände och Holger & Elisabet hör med de andra klubbarna.
  • Per avslutade mötet.

 

 

Sekr Elisabet Svensson

 

———————————————————-