Protokoll från telefonmöte 20-08-06

Protokoll från telefonmöte 20-08-06

Närvarande Per Svensson, Magnus Arvidsson, Uno Sjöberg och Elisabet Svensson Kjell Samuelsson.

  • Per öppnade mötet
  • Uno valdes att justera dagens protokoll
  • Det har kommit en förfrågan från Jönköping om vi kan ta Sydsvenska SM uttagningen 2021 om de andra klubbarna god tar att vi ställer in årets tävling då SM tävlingen är inställd. Mötesdeltagarna var eniga om att det är ok.

Mötet enades också att de 2 hundar som på Klubbmästerskapet i oktober 2020 får tävla 2021 i KM mot de andra 6 hundarna som blir uttagna då de missar chansen att gå vidare då.

  • Mötet avslutades.

 

 

 

 

 

 

Skr Elisabet Svensson                                                    Uno Sjöberg

 

————————————                                          ———————————–