Årsmötesprotokoll

Årsmötes protokoll för Hallands Dreverklubb

Plats: Digitalt med Teams den 24 februari 2022

Närvarande 17 medlemmar.

 1. Per Svensson hälsade alla välkomna & förklarade mötet öppnat.
 2. Till Ordförande till dagens möte valdes Per Svensson och sekreterare Elisabet Svensson
 3. Till justeringsmän/rösträknare valdes Pål Lönnergård & Peter Burström.
 4. Dagordningen godkändes efter att sponsoransvarig kom till som en ny punkt som 19b.
 5. Kallelsen till årsmötet godkändes.
 6. Verksamhets-& revisionsberättelse 2020 & 2021 godkändes var och en för sig.
 7. Ansvarsfrihet beviljades till styrelsen för 2020 & 2021.
 8. Till Ordförande på 1 år Omvaldes Per Svensson.
 9. Till styrelseledamot omvaldes på 2 år Elisabet Svensson & nyval på 2 år Sofia Erikhans Karlsson då Uno Sjöberg avsagt sig. Till styrelse Suppleant Nyval på Peter Burström på 2 år & fyllnadsval på 1 år Ann Bengtsson då Sofia blev vald till ledamot.
 10. Till ordinarie DS delegater 2022 valdes Rose-Marie Johansson, Siv Bengtsson,Sofia Erikhans Karlsson, Elisabet Svensson, Holger Svensson,Bo-Göran Olsson, Peter Burström, Magnus Arvidsson, Pål Lönnergård. Ersättare Bo Larsson.
 11. Till Revisor på 2 år nyval Anders Johansson.
 12. Till avelskontaktman nyval av Bo- Göran Olsson då Siv Bengtsson avsagt sig.
 13. Till valberedningen valdes Bo Larsson (sammankallande) Rose-Marie Johansson & Bo-Göran Olsson. Om någon har som avsikt att avgå önskar valberedningen bli kontaktad så tidigt som möjligt. Senast innan nyåret.
 14. Arvordet till styrelsen kvarstår på 3000kr & reseersättningen på 18:50kr/milen.
 15. Arvodet till kommissarie för drevprov, viltspår och utställning kvarstår på 50kr/hund.
 16. HDK kommer att fortsätta att hålla viltspårprov hela året om det inte är snö. Ann Bengtsson valdes till kommissarie på 2 år. Ingen Bitr. kommissarie valdes då Martin Pettersson avsagt sig.
 17. Tid för rörligt drevprov 2022-10-01 t.o.m 2023-01-31. KM kommer att gå någon av dagarna sista veckan i oktober. Till Bitr. kommissarie på 2 år omvaldes Siv Bengtsson och Bitr Fullmäktige Omval på Martin Pettersson. Bo-Göran föreslog att provtiden förlängdes till sista februari för RR hundar. Förslaget avslogs med 9 röster imot och 5 röster för. Röstningen var handuppräckning via Teams.
 18. Ann Bengtsson är kommissarie på HDK:s utställningar 2022. Falkenberg 26 maj & Ullared 6 augusti. Ann tar kontakt med Stövarklubben och bestämmer ihop med dem vilka som ska göra vad.
 19. Styrelsen kallar till nästa årsmöte.

19b. Till sponsor ansvarig valdes Rose-Marie Johansson. Anna & Elisabet kollar med SDK  om det går att ändra hemsidans Mall så man kan få in en flik till sponsorer.

 1. Övriga frågor. Holger gratulerade Pål Lönnergård till vinsten i Har SM & Peter Johansson till 3:de platsen Drever SM. Läste även upp vilka som har kvalat till KM 2022 och de bästa prestationerna 2021.
 2. Ordförande Per avslutade mötet.

Ordf.                                                                                             Sekr

—————————————                                                  —————————————–

Per Svensson                                                                               Elisabet Svensson

 

Justeringsman                                                                               Justeringsman

—————————————–                                                  ————————————-

Peter Burström                                                                              Pål Lönnergård