Årsmötesprotokoll och ny styrelse

Nu finns årsmötesprotokollet att läsa och den nya styrelsen är uppdaterad.