Protokoll 2020-01-14

Protokoll fört vid Hallands Dreverklubbs styrelsemöte 2020-01-14

Närvarande från styrelsen Pål Lönnergård, Uno Sjöberg, Magnus Arvidsson, Per Svensson & Elisabet Svensson.

Från valberedningen sammankallande Bo Larsson.

 

  1. Ordförande Per Svensson öppnade mötet.
  2. Dagordningen godkändes.
  3. Till att justera dagens protokoll valdes Uno Sjöberg.
  4. Genomgång föregående protokoll
  5. .Valberedningen har inte fått några uppsägningar och kommer att föreslå omval på alla poster utom styrelsesuppleanten där de kommer att föreslå Sofia ErikHans Karlsson istället för Mikael Salamon.
  6. Årsmötet bestämdes till den 20 februari i Kvibille Gästis kl 19:00. Om inte de kan ska vi försöka med Torups Gästis. Elisabet kolla först med Kvibille. Om de inte svarar hör hon med Torup och ber om prisförslag på smörgåstårta. En summa på 50kr/person kommer att tas ut i år för fikan.
  7. Styrelsen beslutade att höja anmälnings avg. på utställningar med 20kr/klassen. Valpklass 145kr, veteran 200kr, övriga klasser 300kr. Jaktproven från 500kr till 600kr för HDK:S medlemmar och 600kr till 700kr för SDK:s medlemmar från andra klubbar. Sydsvensaka uttagningen blir den 6,9 eller 16 nov. Beroende de andra klubbarnas uttagningar.
  8. Höra på årsmötet om det finns intresse för en inofficell utställning till sommaren för att få in lite medel då kassan är något skral. Elisabet hör med Ann om hon tror att det skulle fungera med Falkenberg.
  9. Kent-Arne Andersson har gått bort. Tyst minut kommer att hållas innan Årsmötet. Antingen blommor eller en gåva från HDK för att hedra hans minne till begravningen. Än vet vi inte när den kommer att bli.
  • Per avslutade mötet.

 

Sekreterare                                                                                Justeringsman

—————————                                                                 ———————————

Elisabet Svensson                                                                      Uno Sjöberg