Protokoll från Hallands Dreverklubbs möte inför DS 2022

Protokoll från Hallands Dreverklubbs möte inför DS 2022

Plats: Kull 10 juni 2022.

Närvarande Delegater och styrelsen: Bo-Göran Olsson, Bo Larsson,  Sofia ErikHans Karlsson, Siv Bengtsson, Ann Bengtsson, Per Svensson, Holger Svensson, Elisabet Svensson & Pål Lönnergård.

Frånvarande: Peter Burström, Ros-Marie Johansson & Magnus Arvidsson.

 • Per öppnade mötet
 • Dagordningen godkändes.
 • Att justera dagens protokoll valdes Bo-Göran Olsson.
 • Föregående protokoll gick igenom. Kvarstå att kontakta SDK om att få in en flik till på hemsidan för sponsorer.
 • Motioner:
 1. Värmlands DK. Tillägg/ändring till championat. Mötet beslutar att tillstyrka motionen.
 2. Värmlands DK. Uttagningsregler till distriktstävlingen för SM. Mötet beslutar att avslå motionen.
 3. Jämtlands DK. Ck erhållen i öppen klass ska vara championatsgrundande. Mötet beslutar att avslå motionen.
 4. Jönköpings DK. Antal fullmakter/delegat. Mötet beslutar att avslå motionen.
 5. Hans Johansson Enköping. Angående ålder för drevprovs start. Mötet beslutar att avslå motionen.
 6. Upplands DK. Förbud mot användning av högbenta hundar vid rådjurs jakt. Mötet beslutar att tillstyrka
 7. Västsvenska DK. Ta bort koefficientpoäng på alla prov. Mötet beslutar att avslå motionen.
 • Propositioner:
 1. Fastställa stadgarändringar som antogs 2021. Mötet beslutar att tillstyrka propositionen.
 2. Att upphäva beslut från DS 2014 §17 motion nr 5. Mötet beslutar att avslå propositionen.
 • Övriga frågor.

2 st med hund kom när Ann, Rosa, Anders & Bo-Göran ordnade ringträning för dem som var intresserade. Det var uppskattat av de som kom. Förhoppningsvis kanske det kommer fler nästa gång.

Hittills är 29 hundar anmälda till Falkenberg.

Ann föreslår att vi ska arrangera en inofficiell utställning. Hon ska ta reda på hur långt innan man måste ansöka till SKK. Juni månad föreslås.

Nästa år firar HDK 75 år. Förslag på att Falkenbergs utställningen blir en jubileumsutställning med Grillkväll.

Förslag kom från Holger att höra med Hylte Jakt och Lantman om vi kan få ha en monter på deras jaktmässa på hösten.

 • Per avslutade mötet.

Sekr                                                                                                Justeringsman

———————————————-                                          ——————————————-

Elisabet Svensson                                                                         Bo-Göran Olsson