Protokoll från Hallands Dreverklubbs möte inför DS 2021

Protokoll från Hallands Dreverklubbs möte inför DS 2021
Plats Kull den 3 juni 2021
Närvarande: Delegater och Styrelsen Siv Bengtsson, Bo-Göran Olsson, Sofia Erikhans Karlsson, Holger Svensson, Per Svensson, Elisabet Svensson & Pål Lönnergård.
Frånvarande: Peter Burström, Martin Pettersson, Ros-Marie Johansson, Magnus Arvidsson, Uno Sjöberg & Kjell Samuelsson.
• Per öppnade mötet.
• Dagordningen godkändes
• Att justera dagens protokoll valdes Pål Lönnergård.
• Proposition 1.Om avelsdiplom tikar. Mötet beslutar att tillstyrka.
• Proposition 2.Om Tillgodoräknade av avelspoäng. Mötet beslutar att avslå
• Proposition 3. Om årsboken. Mötet beslutar att tillstyrka.
• Proposition 4. Om att ha DS vartannat år. Mötet beslutar att avslå
• Motion 1. Anskaffande av digital mötesteknik. Mötet beslutar att avslå motionen
• Motion 2.Angående uttagnings regler. Mötet beslutar att avslå motionen
• Motion 3. . Anskaffande av digital mötesteknik. Mötet beslutar att avslå motionen
• Motion 4.Angående årlig dreverstämma. Mötet beslutar att tillstyrka motionen .
• Motion 5.a & 5b. Drevprovsregler. Mötet beslutar att avslå motionen.

• Valberedningens förslag gicks igenom. Mötet reagerade för att det var många från Värmland och Norra Sverige. Men vet att valberedningen har tillfrågat personer i den södra delen som tackat nej.

• Anmälnings rutiner till Utställning, Viltspår och jaktprov diskuterades. Alla anmälningar ska gå igenom dreverdata. Inga prov kommer att bli godkända som inte har anmälts där. De hundägare som inte har dator kan ringa till kommissarien och få hjälp med att anmäla.

• Byte av Webbhotellför hemsidan är på G men verka ta tid.

• KM kommer att gå den 25 oktober och Sydsvenskan den 12 november.

• Allt tyder på att utställningarna i höst kommer bli av. Vi tror att det blir många anmälningar till Ullareds utställningen i Augusti. Sofia har några företag som hon ska höra med om sponsring av priser. Elisabet hör med Lantmännen och med Rosa om hon har några på gång.

Sekr Elisabet Svensson Justerare: Pål Lönnergård