Nationellt unghundsprov 2020

Nationellt unghundsprov 2020

Krav för deltagande:

Medlemskap i Svenska Dreverklubben, samt att hunden är 12-24 mån gammal (på provdagen precis fyllda 12 mån och inte äldre än precis fyllda 24 mån). Den hund som har startat i öppen klass tidigare och tagit ett förstapris får inte delta på detta prov!

Provdatum:

26 Oktober 2020 (Sista anmälningsdag 27/9 2020) samt 28 December 2020 (Sista anmälningsdag 27/11 2020).Medlemmar äger rätt att starta samma hund på ett av följande datum, alltså inte båda! Äger man flera unghundar går det naturligtvis att starta en ny hund vid nästa provtillfälle. Som giltig anmälan från lokalklubbarna räknas endast anmälan på det dokument som kommer att skickas ut till alla lokalklubbar! Observera att alla anmälningar görs till aktuell lokalklubb som sedan anmäler till utsedd kontaktperson i centralstyrelsen!

Provets genomförande:

Deltagande hundar startar i valfri lokalklubb i hela Sverige och på valfri provmark (även hemmamark) och bedöms av en lokal drevprovsdomare. Bedömningen kommer att ske enligt gällande drevprovsregler för unghundsklass. Provet genomförs alltså precis som ett vanligt drevprov i unghundsklass med den enda skillnaden att man meddelat att man vill delta i det nationella unghundsprovet och att alla som deltar startar på någon av de fastslagna provdagarna! Vid behov kan en domare döma 2 hundar samma dag om båda hundägarna gett sitt tillstånd till det! Lokalklubben ska hålla ett kollegium samma dag som provet och rapportera resultatet omgående till utsedd kontaktperson inom centralstyrelsen. Deltagande hundar ska bära en pejl från Tracker för att provet ska kunna följas live på webben! Dom som inte har ett eget halsband från Tracker eller kan låna av en vän, får låna ett som kommer på posten innan provet. Då det tidigare år uppstått problem med att halsbanden inte skickats tillbaka så ligger det på lokalklubbarnas ansvar att följa upp och se till att de startande skickar tillbaka den lånade pejlen till Tracker!

Priser:

Två hundpejlar från Tracker och andra fina priser kommer att lottas ut bland samtliga deltagare.

Anmälan:

Anmälan sker till respektive lokalklubb och lokalklubben anmäler sedan till utsedd kontaktperson inom centralstyrelsen. (se nedan)

Kontaktperson i Svenska Dreverklubben:

Göran Hagman 070-366 24 29 goran.h@svenskadreverklubben.se