HDK ÅRSMÖTE 13/2 2024

13 februari kl 19.00, Kvibille Gästis
Anmälan till maten och ev allergier görs på sms till Elisabet Svensson 070-5139897 senast 6/2
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av justeringsmän/rösträknare
4. Godkännande av dagordningen
5. Godkännande av kallelsen
6. Verksamhets och revisionsberättelse
7. Frågan om ansvarsfrihet för 2023
8. Val av ordförande för ett år.
9. Val av styrelse och suppleanter för två år.
10. Val av DS-delegater 2024
11. Val av revisorer samt suppleant.
12. Val av avelskontaktman.
13. Val av mentor
14. Val av valberedning och sammankallande
15. Arvode till styrelsen och milersättning.
16. Arvode till kommissarie vid drev, viltspårprov samt utställning.
17. Tid och funktion vid viltspår.
18. Tid och funktion vid drevprov.
19. Tid och plats samt funktion för utställning.
20. Sponsoransvarig
21. Tid och plats för nästa årsmöte.
22. Övriga frågor.
23. Mötet avslutas.
Verksamhetsberättelse för året 2023
Styrelsen för Hallands Dreverklubb avger här följande berättelse.
2023 firade Hallands Dreverklubb 75 år. Det firade vi med en trevlig grillkväll med god mat och ett dreverquiz. Kjell Ragnarsson berättade om klubbens historia under utställningen men även på kvällen.HDK´s historia finns på hemsidan.
Ett speciellt tack till Anna och Pernilla som hjälpte till att styra upp festen och Kjell för historiken.
Ann Bengtsson och Co ordnade ringträning två gånger innan utställningarna.
I Falkenberg dömde Bo Wallin 51 hundar + valpklass. Ann_Christin Johansson dömde i Ullared, 47 hundar + valpklass.
Ann Bengtsson har varit kommissarie för utställningarna.
Ann Bengtsson har varit kommissarie för VSP och 69 hundar har startat. 3 av de startande är drevrar som har startat 6 ggr.
Ann arrangerade även en dag med teori och även att ”prova-på” ett kortare spår.
Holger Svensson har varit kommissarie för jaktproven där Christoffer Schildt varit fullmäktige. På jaktprov har vi haft 63 starter varav 6 på KM.
Häcklekullens Nicko och Kullajägarns Spana kom 6:a och 7:a på Sydsvenskans SM uttagning.
Ett stort tack till alla domare som ställt upp och dömt VSP och jaktprov.
Vid årsskiftet var vi 219 medlemmar.
Slutligen vill styrelsen tacka alla som gjort 2023 års verksamhet till ett bra år!
Styrelsen har bestått av följande:
Ordf. Peter Burström, Skällinge 070-688 41 60
Sekreterare Elisabet Svensson Hyltebruk 070-513 98 97
Vice ordf. Pål Lönnergård Unnaryd 072-703 11 91
Kassör Magnus Arvidsson, Ätran 073-659 98 99
Ledamot Sofia Erikhans Karlsson Slättåkra 072-710 87 38
Suppleant Anders Johansson Halmstad 070-734 53 37
Suppleant Ann Bengtsson, Heberg 070-545 81 99
Valberedning sammankallande Rose-Marie Johansson Halmstad 076-213 4094
Valberedning Bo-Göran Vessigebro 070-251 17 70
Valberedning Hugo Kvarnelind Holsljunga 072-527 2760
Avelskontakt Bo-Göran Olsson Vessigebro 070-251 1770
Materialförvaltare Martin Pettersson Falkenberg 073-914 19 54
It och hemsida Anna Lönnergård 072-383 22 79
Valberedningen lägger ut sina förslag på hemsidan när de är klara.
Klubbmästerskapet 2023
1. Häcklekullens Nicko SE 27389/2021 Torbjörn Aronsson Reftele 1+1 Rå EP 33p MP 64p
2. Kullajägarns Spana SE39573/2018 Holger och Elisabet Svensson Hyltebruk 1+1 Rå EP 31p MP 62p
3. Bärstaskogens Holly SE31961/2019 Peter Nilsson Vinberg 1+2 Rå  EP 30 MP 57,5p
4. Babys Tubbe SE13096/2020 Jonas Ekwall Unnaryd 1 räv EP 30 MP 51p
5. Skogsdalens Zacko SE57480/2021 Hugo Kvarnelind Svenljunga 1 Rå EP 38p MP 45p
6. Ackers Calvia SE39607/2020 Jonas Wicander Ljungbyhed 0 rå EP 20p MP 47p
Lönnergårds VPR – provets bästa hund och
Häcklekullens VPR – provets bästa rå-hund
Häcklekullens Nicko
Diplom och priser delas ut efter maten.
Glöm inte att anmäla er till Elisabet.
Säsongen 2023/24 bästa presentationer kommer på hemsidan, efter säsongens sista kollegier.
Vi är också tacksamma om ni medlemmar kan hjälpa till att ordna lotterivinster till våra utställningar.