HDK 75 år

Under vår jubileumsfest den 5 augusti underhöll Kjell oss med intressant kuriosa om Hallands Dreverklubb.
Ni som inte kunde vara med kan läsa här vad Kjell berättade för oss.

 

Hallands Dreverklubbs bildande.

Jag heter Kjell Ragnarsson och har varit mycket involverad i HDK, och är nu
den äldsta medlemmen. Med 65 år som medlem.

När Siv Bengtsson ringde mig för ett tag sen och berättade att Hallands DK
skulle fira sitt sjuttiofemårsjubileum i Ullared i samband med Utst. Så frågade
Siv mig om jag ville komma och berätta lite om bildandet av klubben och hur
det har varit sedan. Jag sa nästan omg ja till det eftersom Siv var ute i så god tid
så man kunde förbereda lite innan.

På utst i Falkenberg sa jag ju några ord om just Hallands DK bildades, och att
det var samma datum som utst var, kanske lite märkligt. Men Kristihimmelfärs
dagen har ju varit just den dagen HDK har haft utst i många år enl beslut.

HDK bildades den 18 maj 1948. Där var en modig man som hette C G Modig
som tog initiativet till att bilda en egen lokalklubb i Halland. Han fick ihop några intresserade dreverägare och jägare, de samlades på Hotell Svea i
Halmstad. 19 medlemmar tecknade sig vid starten. 5 st var medlemmar i SDK.
Hallands DK var först i hela landet som bildade en lokal klubb.

De första arbetsuppgifterna bliva. Sök snarast få så många nya medlemmar som
möjligt. Årsavgiften har sats så lågt som 2 kronor, ständig medlem 25 kr. För att
ingen ska avskräckas av kostnaden. Medlemsavgiften i Svenska DK var då 10 kr
Då klubben nu nått den aktningsvärda åldern av tre dagar tycker jag att det kan
vara på tiden att vi utgiva vår första årsskrift.
Kostnadsskäl och pappersransonering gör att denna redovisning blir av enklaste
tänkbara slag och närmast får karaktären av ett propagandablad.
Detta lilla häfte är hopkommen i all hast under de båda Pingstdagarna.
Avsikten var att få så många råd och upplysningar vid starten och kanske främst
vid propagandan.
Vi måste nämligen fort komma i gång, då vi redan i höst ställs inför vår första
prövning, nämligen Svenska Dreverklubbens bruksprov i Veinge, vilket vi skola
ordnas av oss.
Ha dessa rader kunnat komma till någon nytta är avsikten nådd

Hallands Dreverklubbs första styrelse
Ordf. Länsjaktvårdskonsulent, Major C:G Modig Halmstad
Vice ordf. Ryttmästare, Godsägare G. Von Möller, Skottorp
Sekreterare. Lantbrukare Olof Olsson Genevad
Skattmästare. Handelsföreståndare Julius Johansson Slättåkra
Övr Styrelseledamot. Jägare O Holst Heberg.
Suppleanter. Jägare E. Jeppsson Våxtorp och Malte Bengtsson Kvibille.
Klubbmästare. Folkskollärare Birger Johansson Veinge.

Som ni förstår så har det hänt mycket under dessa sjuttiofem åren.

Ordf. i HDK har varit under dessa år.
C.G Modig Halmstad 1948 – 1957 10 år
Olof Olsson Genevad 1958 – 1964 7 år
Sigurd Karlsson Falkenberg 1965 – 1975 11 år
Kjell Ragnarsson Knäred 1976 – 1998 22 år
Claes Sparf Marbäck Halmstad 1999 – 2007 9 år
Per Svensson Smålandsstenar 2008 – 2022 15 år
Peter Burström Skällinge 2023 –

Medlemsantalet har varit från 1948. 19 medlemmar från början, men har ökat
starkt hela tiden, och som mest har vi haft 316 medlemmar, nu 2022 är vi 224
medlemmar.

Hallands DK har ju ordnat bruksprov så kallades det i början sedan starten 1948.
Sedan hette det Jaktprov, och där efter till dags datum Drevprov.

Dk har haft sina förläggningar på olika platser i Halland.
Som ni läste innan så var förläggningen i Veinge i södra Halland på hotellet där.
Med början 1948 och var kvar där till 1980 32 år.
Sedan flyttades därifrån på grund av de långa avstånden från övriga Halland.
Det blev då förläggning i Vessigebro med början 1981 till 1987 7 år.
Det blev ganska kortvarigt där, det var väl inte den rätta trivslen där för oss.
Sedan blev det Slöinge där vi hade både utst och förläggning. Från 1988 till
2002 i 14 år. Där allt fungerade mycket bra. Sedan började ju de rörliga proven
2003 och fortgår ännu.
Hallands Dreverklubb Har ju varit en mycket framstående klubb som har
fungerat mycket bra med idel beröm. Det har ju framför allt varit för att vi
haft så många duktiga medmänniskor, och allt har klaffat så bra i styrelsen, på
proven och på utställningarna.
Vi var bland annat den första klubben som ordnade, Har SM med förläggning i

Heberg, där allt klaffade helt perfekt. Vi har sedan ordnat flera SM under åren.
HD:klubb har också haft DS ”Dreverstämman” på olika platser i Halland.
Jag hade inte tänkt att namnge några personer som har varit och är
betydelsefulla i klubben. Men det finns en som har betytt otroligt mycket för
HD:klubb, och även SDK, det går inte att bara gå förbi. Ni vet nog säkert vem
det är, i alla fall de som varit med i HDK länge. Personen är Siv Bengtsson
Heberg. Hon har varit med i styrelsen i 40 år. Hon har varit Kommissarie för
flera prov. Hon har varit Domare för drevproven, för Viltspårprov. Hon har
varit Exteriördomare på många utställningar både i Halland och andra län. Hon
har varit Kanslist i SDK i många år, och skött kassör jobbet där med bravur.
Det finns så otroligt mycket som hänt i Hallands Dreverklubb under åren men
allt går inte att få med för då hade det nog blivit en hel bok.

För denna skrivelse är undertecknad.

Kjell Ragnarsson