Exteriörbedömning 1/11

Hallands Dreverklubb arrangerar Exteriörbedömning för drever.

Plats Slöinge Trä & Bygg Söndagen den 1 nov.

Domare Siv Bengtsson

Vi börjar med första hund 15:00

Domaren ska endast ge hunden en kvalitetsbedömning: Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be judged. Observera att ingen konkurrensbedömning genomförs! Resultatet registreras i Hunddata.

 

. Resultatet registreras i Hunddata och berättigar bland annat till den lägre avgiften vid valpregistrering, gäller som slutlig inmätning för hundar över 15 månader, och som utställningsmerit för championat i annan disciplin. Hund ska vara lägst 9 månader för att delta på exteriörbedömningen.

Hundägare som vill delta ska anmäla sin hund senast den 23 oktober för att vi ska kunna planera dagen på bästa sätt.

på frågor kontakta  Ann Bengtsson.  Mail: annakonda76@hotmail.com005458199.

Ägaren ska vara medlem i SDK. Betala in 500kr till Hallands Dreverklubb på Postgiro 828211-3 märk betalningen med hundens namn.