Drevprov December

BELLA SE55959/2021 T e SEJCH NOJ(D)CH Västralunds Rex SE43197/2010 u J Fallaskogens Nisco SE56888/2018 Äg: Linus Davidsson, Reftele.
09/12. Domare: Bengt Andersson. Drev 1. Bra snabbt sök upptag på ca 400 m ett rådjur avspårat ett flertal gånger, buktade relativt bra många små tappter på grund av hund är mycket spår noga svårt vid tappter dålig ringning. Drev 2. Snabbt upptag på ett rådjur som buktade mycket trångt hela drevet en längre tappt och några kortare tappter på grund av snäv ringning efter tappten. Avspårat två rådjur flertal gånger. svår kopplad. hund med mycket jaktlust tätskallig med ett härligt flertonigt skall. Rå 98(11), Rå 128(22)
EP: 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 2 – 2 – 2 = 30 DFK: 7 SFK: 130 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

BURSTRÖMS ENYA SE52864/2019 T e J Tk Felix SE39982/2015 u SEJCH SEUCH Trumslagarboställets Essie SE56724/2015 Äg: Peter Burström , Skällinge .
15/12. Domare: Magnus Arvidsson. Släpp 1)Upptag på okänt efter mycket bra sök och slagarbete men får ingen ordning på drevet så husse kallar in henne på en tappt. Släpp 2)Upptag på en räv som hon driver mycket bra drev utan några noterbara tappter till full tid. Inkallad på återgång utom synhåll räv avspårad. Släpp 3)Upptag på okänt som hon driver mycket bra i 26 min. En mycket tätskallig tik med bra sök och slagarbete. Okänt 17(12), Räv 92, Okänt 26
EP: 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 2 – 3 = 33 DFT: 5 SFT: 120 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Räv

CABOJACK AXXA SE21531/2020 T e SEUCH SEJCH Örnfjordens Pan SE21609/2013 u J SEUCH Kullajägarns Nalla SE24862/2016 Äg: Bo och Carita Larsson, Burseryd .
29/12. Domare: Torgny Nilsson. S1 Får upp rå som buktar trångt till en början sträckte sedan ut för att där bukta trångt igen, sträckte sedan ut 300m för att sedan gå där i fina repriser till full tid. En noterbar tappt, visslas in på ca 120m rå avspårat. S2 Får upp rå som buktar trångt hela drevtiden utan några noterbara tappter rå synligt 3 gånger med tiken 1 till 3min efter , visslas in på ca 150m. Rå 133(6), Rå 125
EP: 2 – 3 – 4 – 4 – 4 – 3 – 3 – 2 – 4 = 29 DFK: 6.5 SFK: 90 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

HÄCKLEKULLENS BEJLA SE27395/2021 T e J Doverdalens Öhman SE57617/2016 u SEJCH Häcklekullens Tessan SE25156/2015 Äg: sven karlsson, varberg.
27/12. Domare: Torgny Nilsson. Släpper 2 gånger under dagen. S1. Får slag direkt som hon går på, rikliga väckskall, reser viltet på ca 300m vilket buktar trångt till en början, sträcker sedan ut ca 400m till en sjö där tiken får en noterbar tappt, men löser det med att gå ut på isen och driver där ifrån bra i trånga bukter innan räven går i gryt, räv av spårat och visats sig 1 gång kopplas när tiken gav upp räven och gav sig ut på ny sökrunda. S2. Byter område får slag omgående rikliga väckskall, reser Rå vilket hon driver i fina repriser till fulltid utan några noterbara tappter, kopplas på löpan rådjuret ca 7min före, trevlig ung tik. Räv 126(27), Rå 149
EP: 2 – 3 – 1 – 3 – 5 – 3 – 3 – 2 – 2 = 24 DFK: 8 DFT: 8 SFK: 90 SFT: 90 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Räv, 1 Rå

HÄRKILAS DIXIE I SE44717/2021 T e SEUCH SEJCH Grunnesbakkens Atoz SE46396/2018 u J Ekarpsgårdens Yatsi Ii SE44513/2018 Äg: Christoffer Jannesson , Smålandsstenar .
18/12. Domare: Christoffer Schildt. Reser i första släppet rå som drivs till full tid med tre ej noterbara tappter. Rå syns med tiken 2 min efter. Vid full tid kopplas tiken på löpan. I andra släppet reser tiken rå som drivs till pris. Får under drevet en noterbar tappt men reser djuret igen. Får ytterligare en tappt i en sankmark och bryter och återgår från ca 400 m till föraren. Släpps ytterligare en gång men reser inte vilt. För dagen besvärligt väder med regn och blåst samt dålig hörbarhet. En trevlig och tillgänglig tik med utmärkt jaktlust men som hade vunnit på en bättre lydnad. Rå 103, Rå 62(15)
EP: 3 – 3 – 4 – 3 – 5 – 3 – 4 – 3 – 2 = 30 DFK: 5 SFK: 130 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

KULLAJÄGARNS YATZY SE49762/2021 T e J Tapio SE13987/2017 u J SEUCH Kullajägarns Ojja SE49299/2016 Äg: Holger & Elisabet Svensson, Hyltebruk.
30/12. Domare: Bo Larsson. S:1 Går på slag troligen hare då ägaren väljer att koppla. S:2 Efter kort slagarbete så får Yatzy upptag på rå som ses två gånger med Y 30 sek efter driver till full tid med några ej noterbara tappter. Kopplas på löpan. S:3 Samma som släpp 1. S:4 Får upptag på rå som Y driver till full tid med en noterbar tappt. Kallas in på kort avstånd. Rå avspårat på skogsväg och konstaterat med hjälp av gps och dess rörelsemönster. En mycket tätskallig tik med en skall frekvens på 120 näst intill omöjligt att räkna. Rå 92, Rå 93(16)
EP: 2 – 3 – 5 – 4 – 4 – 4 – 4 – 2 – 2 = 30 DFK: 6 SFK: 120 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

KULLAJÄGARNS YTO SE49765/2021 H e J Tapio SE13987/2017 u J SEUCH Kullajägarns Ojja SE49299/2016 Äg: Erik Svensson, Hyltebruk.
18/12. Domare: Bo-göran Olsson. Har under dagen 4 upptag,S1,drev på Rå i 64 min. S3,drev på Rå i 46 min, sett Rå i båda dreven. Självman återgång i 3 av släppen. Mkt lättkopplad. Rå 64, Okänt 23(11), Rå 46(7), Rå 31
EP: 3 – 3 – 4 – 3 – 5 – 3 – 4 – 4 – 2 = 31 DFK: 7 SFK: 97 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Rå, 3 Rå

SKRAPSJÖHÖJDENS ESSIE SE27900/2020 T e J Skottatorpets Kalle SE42666/2018 u J Långsjöns X-ila SE49439/2012 Äg: Ann & Siv Bengtsson, Heberg.
20/12. Domare: Holger Svensson. S1. Reser ganska omgående 2 rå som ses vi upptaget, driver i 4 rep. efter full tid går drevet ur hörhåll, kopplas efter att hon släppt vid trafikerad väg, samtliga 3 tappter är när hon ska passera strömmande å, vid de två längre tappterna går hon över en bro. S2. Upptag efter 13 min slagarbete på rå, drev till pris i 2 rep. släpper & återgår till släpplatsen. Blåsigt & kuperad terräng, gps använd för att kunna göra en rättvis bedömning. Rå 110(66), Rå 48(12)
EP: 3 – 3 – 5 – 3 – 4 – 3 – 3 – 3 – 2 = 29 DFK: 5.5 SFK: 70 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

TEAM LÖNNERGÅRDS ATSO SE38192/2021 H e SEJCH SEUCH Viltstigens Enzo SE40026/2016 u SEJCH Lilla Solbackens Gixie SE39586/2016 Äg: Jan Lundström, Ås.
01/12. Domare: Holger Svensson. S1. Upptag på rå direkt ca 180m ut, buktar till en början bra för att sedan dra iväg, kan följas till full tid men tar lite tid innan vi kommer tillräckligt nära för att göra inkallning, därav längre drevtid. Rå avsp. i snö. S2. Söker trångt, tar upp rå som buktar lugnt & fint i 68 min, Atso släpper, återg. löpan en bit & inkallas & verkar nöjd för dagen. Rå sågs 2ggr med hund ca 30 sek. efter. Rå 144, Rå 68
EP: 2 – 3 – 3 – 4 – 5 – 4 – 4 – 3 – 4 = 32 DFK: 8.5 SFK: 115 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

WALLELYCKAN HANSI SE44356/2021 T e J SEUCH Hallstaforsens Yzter Viii SE30145/2017 u SEJCH SEUCH Bergmossens Qimmie SE42546/2015 Äg: Björn Svensson, Åled.
06/12. Domare: Bo-göran Olsson. S1. Efter svagt sök reser tiken rå som drivs till full tid. S2. Tiken kommer på rå slag, tar upp & driver i 55 min, återgår självmant till föraren, går tillbaks & reser om rå & driver till full tid. Kopplas på löpan. Båda drevdjuren avsp. i snö. Rå 94, Rå 93(10)
EP: 2 – 2 – 2 – 3 – 3 – 3 – 4 – 4 – 2 = 25 DFK: 7 SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå