Inlägg av anna

Falkenberg 2024-05-09

Falkenberg 2024-05-09 Domare: Paula Sunebring Tikar Valpklass 4-6 månader KULLAJÄGARNS ÖXXI SE53210/2023 e J Hedvattnets Akilles SE37468/2015 u J SEUCH Kullajägarns Pixa SE32828/2017 Äg: HOLGER O ELISABET SVENSSON, HYLTEBRUKFärg: Trefärgad. 6 mån mkt lovande tikvalp, vackert feminint huvud korr bett, väl ansatta öron, mörka ögon, bra överlinje markerat förbröst, passande utv bröstkorg bra front & […]

Viltspår-SM 29 juni 2024

Viltspår-SM arrangeras av Gävleborgs Dreverklubb. Anmälan av SM-hund/ar görs görs i Dreverdata av hundägaren till kvalat hund. OBS! Hunden måste vara svenskregistrerad och svenskägd. Representanter för SDK/CS är Roger Lindström och Göran Hagman. Bästa viltspårhund och bästa drevprovsmeriterade viltspårshund utses på mästerskapet. Uttagning av hundar ska ske enligt följande:   Varje lokalklubb utser en ordinarie […]

Protokoll 2024-03-25

Styrelsemöte 25/3-24 Plats: Hyltebruk Närvaro: Peter Burström, Sofia Erikhans Karlsson, Elisabet Svensson, för hemsidan och jaktprov Anna Lönnergård och Holger Svensson. Pål Lönnergård, Magnus Arvidsson och suppleanter Ann Bengtsson och Anders Johansson har meddelat förhinder.   Mötets öppnande. Peter öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Närvarande, se ovan. Val av justerare. Sofia Erikhans Karlsson Godkännande […]

 Hallands Dreverklubbs Styrelsemöte 2024-01-11 

 Hallands Dreverklubbs Styrelsemöte 2024-01-11  Plats: Kvibille  Närvarande: Peter Burström, Pål Lönnergård, Sofia Erikhans Karlsson, Elisabet Svensson, Ann Bengtsson, Anders Johansson, Valberedningen Bo-Göran Olsson då Rose-Marie Johansson hade förhinder.  Anmält förhinder Magnus Arvidsson.  Mötets Öppnande:  Ordförande Peter Burström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  Närvarande:  Se ovan  Val av justerare:  Ann Bengtsson anmäldes att justera protokollet.  […]

 Årsmötes protokoll från Hallands Dreverklubb 2024

  Plats Kvibille Gästis 13 februari 2024  Närvarande 28 medlemmar  Mötets öppnande:  Peter Burström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  Val av Ordförande & sekreterare för mötet:  Till ordförande till dagens möte valdes Peter Burström & till sekreterare Elisabet Svensson.  Val av justerare/rösträknare:  Sven Karlsson & Bo Larsson valdes till justerare/rösträknare.  Godkännande av dagordningen:  Dagordningen […]

Uttagna hundar till KM 2024

1. Kullajägarns Yto 1+1 Rå 32 Ep 32 65p Äg Erik & Julia Svensson Hyltebruk 2. Drever Tassens Harald 1 Rå+2 Hare 33Ep 64,3p Äg Sofia Erikhans Karlsson Slättåkra 3. Häckiekullens Nicko 1 +1 Rå 33 Ep 64p Äg Torbjörn Aronsson Reftele 4. Kullajägarns Spana 1+1 Rå 31 Ep 62 p Äg Holger & Elisabet […]

Årets bästa prestationer 2023/24

Klubbmästare 2023 Häcklekullens Nicko SE27389/2021 Ökl. 1+3+1 rå 33 ep Äg.Torbjörn Aronsson Reftele Bästa allroundhund & harhund 2023/24 Drever Tassens Harald SE20520/2018 Ökl. 1 rå +2 hare 33 ep Äg. Sofia Erikhans Karlsson Slättåkra Bästa Råhund 2023/24 Kullajägarns Yto SE49765/2021 Ökl. 1+1 rå 32ep Äg. Erik & Julia Svensson Hyltebruk Bästa Unghund 2023/24 Fållåsas Gino […]

Halland Januari

ACKERS CALVIA SE39607/2020 T e SEJCH SEVCH SEUCH Båthällans Diesel SE50910/2016 u SEJCH SEVCH Ackers Bazika SE36397/2015 Äg: Jonas Wicander, Ljungbyhed. 25/01. Domare: Torgny Nilsson. S1 Går på harslag som hon reser och driver kort föraren bestämmer sig får att koppla. S2 Efter bra sök reser tiken rå som som inte vill bukta utan går […]