Årsmötesprotokoll fört vid Hallands Dreverklubb 2017-02-23

Årsmötes protokoll fört vid Hallands Dreverklubbs

Plats Kvibille Gästis 2017-02-23

Närvarande: 28 medlemmar

 1. Per Svensson hälsade alla närvarande välkomna & förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande till kvällens möte valdes Per Svensson & till sekreterare valdes Elisabet Svensson
 3. Till justeringsmän/ rösträknare valdes Kjell Ragnarsson & Kent-Arne Andersson.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Kallelse till årsmötet godkändes.
 6. Verksamhetsberättelsen godkändes. Då ingen ekonomisk redogörelse eller revisionsberättelse fanns framtaget, beslutade årsmötet, att 2016 års ekonomi överförs löpande till 2017.
 7. Då ingen ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse för 2016 fanns, kunde ingen ansvarsfrihet för styrelsen beviljas.
 8. Till Ordförande på 1 år omvaldes Per Svensson.
 9. Till styrelseledamot omvaldes Uno Sjöberg & Elisabet Svensson på 2 år. Till styrelsesuppleant omvaldes Kjell Samuelsson på 2 år.
 10. Till ordinarie DS delegater 2017 valdes Kjell Samuelsson, Martin Pettersson, Siv Bengtsson, Pål Lönnergård, Elisabet Svensson, Holger Svensson, Kent-Arne Andersson, Uno Sjöberg & Bo Larsson. Som ersättare valdes Carita Larsson, Carina Persson & Jan-Inge Svensson.
 11. Till revisor på 2 år omvaldes Martin Pettersson.
 12. Till avelskontaktman omvaldes Siv Bengtsson på 2 år.
 13. Till valberedningen valdes Peter Burström (sammankallande) Siv Bengtsson och Bo Larsson.
 14. Arvordet till styrelsen kvarstår på 3000:- & reseersättning på18,50:-/mil.
 15. Arvordet till kommissarie för drevprov, viltspår & utställning höjs till 50:-/hund. Startavgifterna till VSP höjdes till 450:-. 150kr till klubben och 300kr till domaren. Drevprov höjdes till 500:- 150kr till klubben & 350kr till domaren. Utställnings avg. höjdes 30 kr/hund till valpklass 125:- Veteran klass 180:- övriga klasser till 280:-
 16. Tid för Viltspår är hela året. Till kommissarie omvaldes Ann Bengtsson på 2 år & till biträdande kommissarie Martin Pettersson på 2 år.
 17. Tid för rörligt drevprov 2017-10-01 till 2017-12-31. Förlängt 2018-01-01 till 2018-02-15. I Februari endast RR hundar. Till biträdande fullmäktige omvaldes Christoffer Schildt & biträdande kommissarie Siv Bengtsson på 2 år.
 18. Utställningar som är sökta och klara är Falkenberg 25/5 & Ullared den 5 /8.
 19. På årsmötet beslutades att årets KM inte är någon uttagning till Sydsvenskan. KM ska läggas sista veckan i oktober. Kval till årets KM är drevproven halland från den 1 oktober 2016 till 15 februari 2017. Hallandshundar som under den tiden startat i Sydsvenskan & KM får tillgodogöra de proven. De 5 bästa hundarna i Öp klass & den bästa hunden i unghundsklassen går vidare. Kval till KM 2018 är kommande säsongens drevprov. Styrelsen fick i uppdrag att skriva ihop reglerna till nästa års KM.
 20. Styrelsen informerade om hur arbetet med Har SM den 8 dec framskridit.
 21. HDK ska vara med på Jakthundens Dag den 23/4 i Varberg. Kjell Samuelsson blev sammankallande för gruppen som dessutom består av Peter Burström, Simon Kjeller och Joacim Berg. Om någon är intresserad ta kontakt med Kjell.
 22. Styrelsen kallar till nästa årsmöte.
 23. Övriga frågor.
  • Mötet beslutade att Jaktprovsdomarna tar 400kr/hund när de dömmer andra raser.
  • Kent-Arne uppmanade alla på mötet om de kände någon medlem som skulle vara lämplig till jaktprovs domare så rekommendera dem till Holger. Intresset för jaktprov ökar och vi behöver fler domare för att de ska räcka till alla som vill starta.
  • Tanken är att det blir en domardag sista helgen i september.
  • Frågan kom upp varför priser på jaktproven delas ut per kalender år istället för säsongsvis. Säsongen avslutas 15 februari och det blir tajt att hinna få fram priserna till årsmötet. Styrelsen undersöker frågan.
  • SDK har informerat om att 2017 års bok blir den sista som Lars Davidson och hans gäng kommer att göra. Ska vi ha boken kvar måste det senast till dreverstämman ha kommit in namn på ersättare.
  • Information om SDK:s nya hemsida.
 24. Ordförande avslutade mötet.

Efter mötet serverades smörgåstårta & kaffe och sedvanlig pris utdelning.

Ordf.                                                                           Sekr

————————-                                                ——————————–

Per Svensson                                                             Elisabet Svensson

Justeringsman                                                           Justeringsman

————————-                                                 ——————————–

Kent-Arne Andersson                                               Kjell Ragnarsson