Årsmötesprotokoll för Hallands Dreverklubb 2018-11-02

Årsmötes protokoll för Hallands Dreverklubbs

Plats: Kvibille Gästis

Närvarande: 31 medlemmar

 1. Per Svensson hälsade alla närvarande välkomna & förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande till kvällens möte valdes Per Svensson & sekreterare Elisabet Svensson.
 3. Till justeringsmän/rösträknare valdes Jan-Åke Bartholdsson & Holger Svensson.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Kallelsen till årsmötet godkändes.
 6. Verksamhets- & revisionsberättelsen godkändes.
 7. Ansvarsfrihet beviljades till styrelsen för år 2016 & 2017.
 8. Till Ordförande på 1 år omvaldes Per Svensson.
 9. Till styrelseledamot på 2år omvaldes Magnus Arvidsson &Pål Lönnergård. Till styrelsesuppleant omvaldes Mikael Salamon.
 10. Till ordinarie DS delegater 2018 valdes: Martin Pettersson, Siv Bengtsson, Ann Bengtsson, Kjell Samuelsson, Ulrica Karlsson, Holger Svensson, Elisabet Svensson, Per Svensson, Bo-Göran Olsson & Bo Larsson. Som ersättare valdes Uno Sjöberg & Mikael Salamon.
 11. Till revisor på 2 år omvaldes Peter Nilsson. Till revisor suppleant omvaldes Johnny Lysell.
 12. Siv Bengtsson valdes på 2 år till avelskontaktman 2017.
 13. Till valberedningen valdes Siv Bengtsson (sammankallande) Bo Larsson & Bo-Göran Olsson.
 14. Arvordet till styrelsen kvarstår på 3000kr & reseersättningen på 18:50kr/mil.
 15. Arvordet till kommissarie vid drevprov, viltspår & utställning kvarstår på 50kr/hund.
 16. Hallands Dreverklubb kommer att fortsätta att hålla viltspår hela året. Ann B & Martin P valdes till kommissarie resp. Bitr. på 2 år 2017.
 17. Peter Burström har lämnat in en motion att korta ner jaktprov säsongen till 31 jan för att det ska finnas möjlighet att pris och diplom utdelning ska ske efter säsong istället för årsvis. Årsmötet Tillstyrkte motionen. Men säsongens bästa prestationer kommer inte att hinnas få med i kallelsen till årsmötet.

Tid för rörligt drevprov 2018-10-01till 2019-01-31. Till kommissarie för drevproven     omvaldes Holger Svensson och Nyval av Christoffer Schildt som Fullmäktige.

 1. Omval av Ann Bengtsson på 2år som kommissarie. Våra utställningarna är i år den 10 maj & 4 augusti.
 2. Klubbmästerskapet kommer gå vecka 44. Vilken dag det blir kommer att meddelas senare. Till Kommissarie valdes Holger Svensson.
 3. Hallands Dreverklubb arrangerar DS 16 juni i Tyläbäck (Halmstad) Styrelsen ber om hjälp att få in priser till lotteri som kommer att säljas på stämman.
 4. Hdk kommer att vara med på jakthundens dag den 22/4. Jonas Persson, Tommy Persson & Anders Johansson kommer att vara där och hjälpa till.
 5. Styrelsen kallar till nästa årsmöte.
 6. Övriga frågor: Mötet lämnade till styrelsen att se över statuterna på VPR till nästa årsmöte för beslut.

Styrelsen ser över priser och beslutar om det ska tas fram några profilkläder.

En medlem påpekar att det är svårt att höra kritiken på utställningen i Falkenberg.         Klubbens hög talar anläggning fungerar inte längre. Styrelsen kollar upp pris på och ser om det finns en ekonomisk möjlighet att köpa in en ny. I Ullared har vi använt                     stövarklubbens.

 1. Ordförande Per avslutade mötet.

Efter mötet var det prisutdelning & det serverades smörgåstårta & kaffe.

Ordf.                                                                  Sekr.

______________                                               _______________

Per Svensson                                                     Elisabet Svensson

Justeringsman:                                                    Justeringsman:

______________                                               ______________

Jan-Åke Bartholdsson                                         Holger Svensson

 

Protokoll fört vid Hallands Drever Klubbs Styrelse möte. 2017-11-02

Närvarande från styrelsen Pål Lönnergård, Per Svensson, Uno Sjöberg, Elisabet Svensson. Förutom styrelsen närvarade Anna Lönnergård & Siv Bengtsson. Revisor Martin Pettersson.

 • Ordförande Per öppnade mötet.
 • Dagordningen godkändes.
 • Till att justera dagens protokoll valdes Uno Sjöberg.
 • Föregående protokoll gicks igenom.
 • Medföljande domare placerades ut på markerna. Startande och medföljande domare placerades ut i stugorna. Medföljare till startande betalar 700 kr för mat och övernattning. De som bor på annat boende 500 kr för maten. Sponsrade priser ska samlas in inom 2 veckor så vi har klart vad vi har fått. Anna hör med Hylte Lantmän om Kepsar med tryck HDK Har SM 2017. Anna förbereder kuvert med 1 provgrupp i varje, med namn & tel nummer till domare och vägvisare inför lottningen. Elisabet & Holger gör resultattavlan. Elisabet skickar ut inbjudan till hemmadomarna. Pål & Uno bjuder in vägvisarna. Siv meddelar Claes & Gert att de är reserver.
 • DS 2018 blir på Tylebäck. Arbetet med det  börjar efter SM.
 • Det ser ut att ta tid innan den nya hemsidan blir klar. Från att varit högt upp på listan bland klubbarna har vi tydligen halkat ner betydligt.
 • Kassören var sjuk och närvarade inte på mötet.
 • Övriga frågor: Att fler chipläsare ska köpas in har varit uppe innan och mötet beslutade att Elisabet beställer hem 5 st som delas ut till fler domare. SDK önskar att alla lokalklubbar har en mentor för framförallt nya dreverägare.

Sekr:                                                          Justeringsman

——————————                          —————————–

Elisabet Svensson                                      Uno Sjöberg