Stötta Hallands Drever Klubb

STÖTTA HALLANDS DREVER KLUBB

 

Bedrägeriet som klubben utsattes för 2019 och Corona Pandemin gör att klubbens likviditet är låg.

 

Genom att sätta in ett bidrag på valfri summa på plusgiro 828211–3 kan du stötta klubben.

Inget bidrag är för litet.

Eller varför inte betala ett familjemedlems skap för 50kr till barn, maka/make.