Inlägg av Anna Lönnergård

Protokoll telefonmöte 2020-06-18

Telefonmöte för Hallands DK styrelse 18-06-20 Närvarande Per svensson, Magnus Arvidsson, Pål Lönnergård, Elisabet Svensson. Frånvarande Uno Sjöberg. Suppleanter Sofia Erikhans, Kjell Samuelsson   1. Per öppnade mötet. Dagordningen godkändes Till att justera dagens protokoll valdes Pål Lönnergård. Det beslutades att styrelsen inte ska ta ut något arvode eller reseersättning för 2020 p.g.a av klubbens […]

Protokoll 2020-06-01

Protokoll fört vid Hallands Dreverklubbs styrelsemöte 2020-06-01 Närvarande; Per Svensson, Pål Lönnergård, Magnus Arvidsson, Uno Sjöberg, Elisabet Svensson & Sofia Erikhans Karlsson. 1. Per öppnade mötet. Dagordningen godkändes Till att justera dagens protokoll valdes Pål Lönnergård. 4.Föregående protokoll gicks igenom. Dreverstämman är uppskjuten till augusti men kommer troligen inte att kunna genomföras fysiskt. Det troliga […]

Protokoll 2020-01-14

Protokoll fört vid Hallands Dreverklubbs styrelsemöte 2020-01-14 Närvarande från styrelsen Pål Lönnergård, Uno Sjöberg, Magnus Arvidsson, Per Svensson & Elisabet Svensson. Från valberedningen sammankallande Bo Larsson.   Ordförande Per Svensson öppnade mötet. Dagordningen godkändes. Till att justera dagens protokoll valdes Uno Sjöberg. Genomgång föregående protokoll .Valberedningen har inte fått några uppsägningar och kommer att föreslå […]

Stötta Hallands Drever Klubb

STÖTTA HALLANDS DREVER KLUBB   Bedrägeriet som klubben utsattes för 2019 och Corona Pandemin gör att klubbens likviditet är låg.   Genom att sätta in ett bidrag på valfri summa på plusgiro 828211–3 kan du stötta klubben. Inget bidrag är för litet. Eller varför inte betala ett familjemedlems skap för 50kr till barn, maka/make. Bli […]

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll för Hallands Dreverklubb Datum 20-02-20 Plats: Sofieslätts Bygdegård Närvarande: 28 medlemmar. Innan mötet öppnades hölls en tyst minut för Kent-Arne Andersson. 1. Per Svensson hälsade all närvarande välkomna & förklarade mötet öppnat. 2. Till ordförande till kvällens möte valdes Per Svensson & till sekreterare Elisabet Svensson. 3. Till justeringsmän/rösträknare valdes Bo-Göran Olsson & Carina […]

UTSTÄLLNINGAR 2020

21 MAJ 2020 Falkenberg Skrea Brukshundsklubb Domare Bo Paulsson Sista anm dag 11 maj 1 AUGUSTI 2020 Ullared Apelskolan/Ullareds Bygdegård Domare Siv Bengtsson Sista anm dag 22 juli Utställningen arrangeras tillsammans med Hallands Brukshundsklubb.