Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll för Hallands Dreverklubb
Datum 20-02-20
Plats: Sofieslätts Bygdegård
Närvarande: 28 medlemmar.
Innan mötet öppnades hölls en tyst minut för Kent-Arne Andersson.
1. Per Svensson hälsade all närvarande välkomna & förklarade mötet öppnat.
2. Till ordförande till kvällens möte valdes Per Svensson & till sekreterare Elisabet Svensson.
3. Till justeringsmän/rösträknare valdes Bo-Göran Olsson & Carina Persson.
4. Dagordningen godkändes.
5. Kallelsen till årsmötet godkändes.
6. Verksamhets & revisionsberättelsen godkändes.
7. Ansvarsfrihet beviljades till styrelsen för 2019.
8. Till Ordförande på 1 år omvaldes Per Svensson.
9. Till styrelseledamot omvaldes Magnus Arvidsson & Pål Lönnergård & till styrelsesuppleant Nyval Sofia Erikhans Karlsson.
10. Till ordinarie DS delegater 2020 valdes Bo-Göran Olsson, Siv Bengtsson, Sofia Erikhans Karlsson, Holger Svensson, Elisabet Svensson, Peter Burström, Per Svensson, Ros-Marie Johansson, Martin Pettersson & Magnus Arvidsson.
11. Till revisor på 2 år omvaldes Peter Nilsson & till revisorsuppleant Johnny Lysell på 2 år.
12. Som avelskontaktman valdes Siv Bengtsson på 2år 2019.
13. Till valberedningen valdes Bo-Göran Olsson (sammankallande) Anders Johansson & Ann Bengtsson.
14. Arvordet till styrelsen kvarstår på 3000kr & reseersättningen på 18:50kr/milen.
15. Arvordet till Kommissarie vid drevprov, viltspår & utställning kvarstår på 50kr/hund.
16. Hallands Dreverklubb kommer fortsätta att hålla viltspårprov hela året. Kommissarie Ann Bengtsson & Biträdande Martin Pettersson valdes på 2 år 2019.
17. Tid för rörligt drevprov 2020-10-01 t.o.m 2021-01-31. Till Kommissarie omvaldes Holger Svensson på 2 år & Christoffer Schildt omvaldes till Fullmäktige på 2år.
18. Till Kommissarie på våra utställningar omvaldes Ann Bengtsson på 2 år. Falkenberg den 21 maj & Ullared den 1 augusti.
19. Klubbmästerskapet 2020 kommer att gå sista veckan i oktober. Dag meddelas senare. Till Kommissarie valdes Holger Svensson & Fullmäktige Christoffer Schildt.
20. Halland är värd för Sydsvenska SM uttagningen i år och kommer att gå den 9 november. Kommissarie Holger Svensson & Fullmäktige Christoffer Schildt.
21. Styrelsen kallar till nästa årsmöte.
22. Övriga frågor: Per informerade om SDK:s polisutredning. Finns att läsa på SDK;s hemsida. Siv informerade om avelsrådets arbete. Anders Johansson föreslog att vi ska samla in så många mailadresser som möjligt och skicka kallelsen till årsmötet via mailen. Även be medlemmarna i kallelsen till nästa årsmöte att sponsra 100kr som sätts in på vårt PG828211-3 för att hjälpa upp klubbens ekonomi efter den falska fakturan för vår nya hemsida som kom i början på förra året. Går även att betala ett familjemedlemskap för 50kr. Medlems avg går till SDK men familjemedlems avg. går till lokalklubben. Priser till lotterier önskas till utställningarna.
23. Ordförande Per avslutade mötet.

Efter mötet var det prisutdelning & det serverades smörgåstårta & Kaffe.

Ordf. Sekr.

————————————– ———————————————
Per Svensson Elisabet Svensson

Justeringsman: Justeringsman

—————————————– ———————————————-
Bo-Göran Olsson Carina Persson