Angående bedrägeri

 

Angående bedrägeri riktat mot Hallands Dreverklubb

 

Bakgrund

Den 21 februari mottog kassören ett e-postmeddelande från ordförandens e-postadress och med ordförandens signatur. Innehållet handlade om att betala motsvarande 30 229 SEK för HDK hemsida till ett utländskt konto.

Betalningen gjordes den 21 februari. Dock visade det sig relativt snart att ordföranden inte hade sänt detta meddelande utan om att det handlade om bedrägeri.

Gärningsmännen verkar ha kunskap om de inre förhållandena i Hallands dreverklubb dvs vem som är ordförande mm och adresser. Vidare verkar de ha kunskap om verksamheten då ett arbete med hemsidan pågår i Hallands dreverklubb.

Gärningsmännen nyttjar sannolikt utländska konton i syfte att undgå den svenska rättvisan och det finns inget som säger att polisen i aktuellt land kommer att ta upp en utredning.

Åtgärder

 

Polisanmälan gjordes 27 februari. Dock avskrevs ärendet den 8 mars med motiveringen att ”Brottet har begåtts utomlands och bevisningen finns inte tillgänglig här. Det finns inte heller förutsättningar för internationell rättslig hjälp.”

Den 26 februari kontaktades banken på telefon och en anmälan om annullering gjordes till banken 5 mars via mail. Resultatet av denna är för närvarande inte känd.

Revisorerna orienterades och inbjöds till styrelsemöte den 20 mars 2019.

HDK avser att orientera SDK och Hallands Kennelklubb om händelsen

Smålandsstenar den 21 mars 2019

Per Svensson

Ordf HDK